1300 tonn ryddet siden 2017

Våre verktøy

Go to Strandrydding

Strandrydding

Vårt mål er å gjøre strandrydding tilgjengelig for alle. I tillegg til at vi har med langtids frivillige på ryddetokt, legger vi til rette for at den lokale frivilligheten skal komme seg ut i skjærgården, og vi hjelper til med å hente inn og ta vare på innsamlet strandsøppel.

Go to Kunnskap

Kunnskap

Vi vil dele vår kunnskap og erfaring om plastforsøpling og inspirere alle til å ta del i kampen for et rent hav, og hvordan vi i hverdagen kan unngå forsøpling og bidra til økt gjenvinning.

Go to Oppmerksomhet

Oppmerksomhet

Gjennom å involvere og engasjere lokalebefolkningen, næringslivet og ikke minst politikere og myndigheter, håper vi å bygge en oppmerksomhet som kan føre til langsiktige endringer som igjen sikrer at vi bevarer hav-nasjonen Norges produktive og bærekraftige havområder for fremtidige generasjoner.

Go to Ambassadører

Ambassadører

Vi ønsker å skape forbindelser og bygge nettverk, ikke bare langs Norges kyst, men over hele verden. Våre langtids frivillige som kommer fra alle verdensdeler, tar med seg kunnskap og fantastiske minner fra vår vakre kyst, og vil for alltid være ambassadører for Norge og et fruktbart hav.

Vår plan er å rydde 20 000 strender innen utgangen av 2025

Referanser

Hva forteller våre frivillige strandryddere om oss?

Følg oss på Facebook og få med siste nytt

Latest news