14/02/2020

20 000 strender

ENGLISH VERSION

Fra 2020-2025 skal vi rydde 20 000 strender.

Ved å dele kystlinjen fra Stavanger til Kirkenes inn i 75 sektorer med radius på 10 nautiske mil, vil våre 5 team i løpet av 5 år ha ryddet i 11 uker pr. sektor.

På til sammen 20 000 hotspots/strender forventer vi å finne 100 000 trålposer fra kommersielle fiskefartøy, 2.5 millioner tau og flere millioner drikkeflasker.

Våre egne langtidsfrivillige vil stå for 80% av tonnasjen, det øvrige vil være strandsøppel vi hjelper til med å hente inn fra lokale frivillige som bor eller ferierer langs kysten.

I sesongen 2020 ryddet vi ca 400 tonn og kapasiteten for 2021 er 1000 tonn. Ambisjonene fremover er basert på en proporsjonal økning av innsatsen, dvs. antall personer som jobber ute i felt med rydding.

77% er norsk
Hele 77% av avfallet langs Norges kyst kommer fra norske kilder (Mepex Consult)

HELP OSS!
Støtt oss med VIPPS – Søk på “In The Same Boat” eller bruk #513478

Doner ved å bruke Facebook. Her kan du også sette opp din egen innsamlingsaksjon for oss.

PS: Vi vil ikke bruke ressurser i områder der andre aktører har god kontroll på ryddingen. Det betyr i praksis at vi vil ha enda mer tid til å rydde i de områdene der det ikke er noen andre som rydder!

Lykkelige strandryddere foran De 7 Søstre på Helgeland.

Vi byr på dugnad for 150 millioner

Verdien av vår dugnadsinnsats er beregnet til 150 millioner kroner i løpet av perioden fra 2020-2025.

Vårt mannskap består av ungdom som kommer til Norge fra hele verden, for egen regning, for å hjelpe oss med å rydde på dugnad.

Mer enn 2000 unge voksne fra hele verden står nå på venteliste for å delta.

Se statistikk over våre frivillige strandryddere her: Statistikk om frivillige

I tillegg støtter vi opp om den lokale frivilligheten og hjelper til med frakt av både strandryddere og innsamlet avfall.

Minst 80% av det vi rydder har industrielt opphav
Målt i vekt (og ikke i antall) er det meste av plasten vi rydder fra industrielle kilder.

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada, og vi mener Norge har også har verdens vakreste kyst.

Nå skal vi sørge for at vi også har verdens reneste kyst, og på den måten styrke merkevaren Norge, som fiskerinasjon, kystnasjon og reiselivsdestinasjon.

Langs kysten av finnmark har vi funnet mer enn 1000 kilo plast pr. km strandlinje.
Noen av Norges minst tilgjengelige områder, med det mest sårbare dyrelivet, har også den høyeste forsøplingen.

Hvordan brukes pengene vi samler inn?

Kostnadene for å drifte 5 team og en flåte på til sammen 9 fartøy er ca. kr. 15 millioner pr. år, eller 1,7 millioner pr. fartøy. Kostnadene er fordelt slik:

KostnadspostKr/kgAndel
Profesjonelt mannskap (skippere og teamledere)8.3034%
Anskaffelse/leie av fartøy til ryddeflåten7.4831%
Avfallsbehandling2.3910%
Teknisk drift av fartøy (drivstoff, vedlikehold, osv.)2.058%
Rydderekvisita (sekker, hansker o.l.)1.125%
Kjøp av tjenester, regnskap, revisjon, juridisk hjelp, m.m.0.623%
Kommunikasjon/markedsføring0.623%
Forpleining, mat og drikke til frivillige0.612%
Reisekostnader for mannskap0.341%
Forsikring0.331%
Corona-karantene0.351%
Andre kostnader/diverse0.211%
Kostnad pr. kilo innsamlet avfall er 24 kroner, og de er fordelt som i denne tabellen.

Normalt lavt lønnsnivå
Lønnsnivået for fast ansatte i vår organisasjon varierer fra 35 000 pr. måned til 50 000 pr. måned. Variasjonene i lønn kommer av ansiennitet, utdannelse og graden av ansvar i operasjonen. Lønnet personell består først og fremst av skippere og prosjektledere som jobber ute i felt, men vi har også noen få stillinger til overordnet administrasjon, økonomistyring, personaladministrasjon og kommunikasjon.

Spørsmål og Svar

Hva skjer med avfallet vi samler inn?
En stor del av avfallet vi samler inn vil bli levert via Ogoori til materialgjenvinning, men spesialavfall og usortert rest vil leveres til lokale interkommunale renovasjonsselskap.

Jobber vi med andre ting en strandrydding?
Nei, vi er 100% dedikert arbeidet med å redde havet for marin forsøpling og vi garanterer at våre midler og ressurser ikke brukes til noe annet.

Er vi politisk engasjert?
Nei, vi er 100% politisk uavhengige – MEN vi prøver å påvirke politikere og næringsliv til å lage gode systemer for å håndtere avfall, for å redusere forsøplingen av havene våre.

Hvordan jobber vi med næringslivet?
Vi har en positiv dialog med næringslivet og jobber konstruktivt for å hjelpe bedrifter med å løse sine utfordringer med forsøpling. Næringslivet bidrar også med viktig økonomisk støtte til det vi driver med. Les mer på www.inthesameboat.eco/industri

Er det noen som tjener penger på arbeidet vårt?
Nei – Hele vår struktur drives “non profit”, dvs. at det ikke er noen som tar ut gevinst – alle midlene våre går til formålet. I tillegg har vi valgt å legge oss på et så lavt lønnsnivå at de som jobber fast for oss må ha en god porsjon idealistisk motivasjon for å velge oss som arbeidsgiver – ingen skal være motivert av penger for å være en del av vårt team!

Hvorfor har vi helt nye båter, koster ikke det veldig mye?
Vi har siden oppstart i 2017 prøvd ut mange forskjellige fartøy, både nye og gamle. Erfaringen så langt er at det absolutt mest lønnsomme er å jobbe med helt nye fartøy. Verditapet på disse over den tiden vi eier dem er mange ganger lavere enn de totale kostnadene ved å eie eldre fartøy, som trenger hyppigere og større vedlikehold. Dessuten er vi med nye fartøy sikret god kontinuitet i arbeidet, og unngår perioder med avbrudd pga. vedlikeholdsarbeid. De nye, effektive og miljøvennlige fartøyene våre er en viktig årsak til at vi kan hevde å være den aktøren i verden som rydder flest kilo pr. krone finansiering.

Hva koster det å rydde en strand?

Det kan være store variasjoner i kostnader med å rydde strender avhengig av sammensetningen av avfall, hvor langt fra allfarvei stranden ligger, og mange andre faktorer. Men vi kan forklare kostnadene slik:

Rydde hva?Koster?
1 kilo15 kroner
1 sekk150 kroner
1 gjennomsnittlig strand7 500 kroner

Vil du vite enda mer?

Dersom du vil vite enda mer om oss og hvordan vi jobber, kan du lese våre rapporter og prosjektsøknader her:

http://www.levendehav.no/rapporter

“Levende hav” er et prosjektnavn vi bruker for våre aktiviteter, som også inkluderer våre samarbeidspartnere.

Våre største støttespillere

Våre aktiviteter langs Norges kyst er støttet av en rekke selskap, fond, stiftelser og ikke minst privatpersoner. Det er ikke plass til å nevne alle, men her er noen av de som har gjort det mulig for oss å eksistere.