Etablering av forening

In the same boat ble 15. september 2017 etablert av Børje Møster og Rolf-Ørjan Høgset. Stiftelsesmøtet var i Risør, og organisasjonens formål er å redusere marin forsøpling.

De viktigste virkemidlene i organisasjonens arbeide vil være:

  • Ryddeaksjoner
  • Forskning
  • Holdningsskapende arbeid
  • Medieproduksjon og informasjonsarbeid

Så snart organisasjonsnummer er mottatt fra Brønnøysundregisteret, vil det åpnes mulighet for å melde seg inn i In the same boat, både som privatperson og som bedrift.

Informasjon vil legges ut her på nettsiden.