Renere hav med sjømatnæringen

In The Same Boat lanserer nå et eget medlemskap for sjømatbedrifter, dvs. havbruk, fiske og den tilknyttede leverandørindustrien.

Målet er å gi sjømatnæringen en lav terskel for å bidra til et renere hav, både gjennom opprydding og holdningsendringer, både i egen bedrift og i befolkningen for øvrig.

Les mer HER