Hvorfor rydder vi egentlig plast fra havet?

I denne rapporten forteller. 22 respondenter, deriblant forskere, strandryddeaktører, myndigheter og premissgivere, om hvorfor de mener strandrydding er viktig.

Rapporten er utarbeidet av student Ina Kristine Bergstøl da hun hadde internship hos In The Same Boat høsten 2021, og er basert på intervjuer og datainnsamling med blant annet Hold Norge Rent, Miljøstiftelsen Elv og Hav, Plastpiratene, Nordic Ocean Watch, Marinereparatørene, Mausund Feltstasjon, Våre Strender, Clean Shores GLobal, LoVeMar og NovuMare, og selvsagt In The Same Boat, samt en rekke andre aktører i det norske strandryddemiljøet, premissgivere og myndigheter. 22 av 41 forespurte respondenter har deltatt i undersøkelsen.

Ina Kristine Bergstøl

Kunnskap er viktig
Blant de klare svarene som kommer frem av rapporten, er at kunnskap som oppstår gjennom strandrydding har svært stor verdi, fordi det vi lærer om plastens kretsløp skaper et grunnlag for å kunne forhindre fremtidig forsøpling.

Miljømessig verdi
Når det gjelder den direkte miljømessige begrunnelsen for å rydde plast, scorer reduksjon av plast i næringskjeden, dyrevelferd og beskyttelse av naturmangfold høyt, mens estetikk, altså det visuelle uttrykket av forsøpling, scorer som mindre viktig.

Økonomiske aspekt
Når det gjelder de økonomiske aspektene og samfunnsverdi av strandrydding, tyder besvarelsene på at fremtidig verdiskapning og grunnlag for sirkulærøkonomi ansees som viktigst, mens kortsiktig profitt har lav verdi. Totalt sett løftes sosiale og miljømessige årsaker som viktigere enn økonomiske årsaker, men lønnsomhet i utviklingen er også en forutsetning for at næringslivet skal ta problemet på alvor og etablere gode tiltak.

Kloke ord
Rapporten gjengir også mange kloke sitater fra personer med erfaring og kunnskap innen marin forsøpling.

“Det er galskap å bygge arbeidsplasser og næring på at vi skal fortsette å forsøple. Ingen aktør bør har forretningsmodeller som profiterer på fortsatt plastforsøpling”, sitat Lene Gjelsvik, Kystverket.

“Vi, det internasjonale samfunn, har som ansvarlig forurenser et soleklart moralsk og økonomisk ansvar for å rydde oppvårt eget avfall og redusere konsekvenser og avtrykk i miljøet”, sitat Odd Gunnar Jørgensen, Novumare.

Last ned rapporten og les flere gode sitater HER.