19/10/2020

Støtt oss i kampen mot plasten

Vi er avhengig av støtte og bidrag fra befolkningen og næringslivet for å opprettholde vår aktivitet. Nedenfor er en oversikt over hvordan du kan gi ditt økonomiske bidrag.

Bruk VIPPS
Søk på “In the same boat” eller bruk VIPPS nr. 513478

Gi via Facebook, et enkelt bidrag
Bruk “Gi et bidrag”-knappen øverst på http://www.facebook.com/inthesameboat.no

Bruk PayPal
For internasjonale givere eller om du vil legge inn et månedlig trekk, bruk PayPal.
Les hvordan her: PayPal

Lag din personlige innsamlingsaksjon for In The Same Boat på Facebook:
http://www.facebook.com/fund/inthesameboat.no

Gjør en overføring til vår bank konto:
1506.05.34427 (DNB)

Start din egen innsamlingsaksjon på SPLEIS.NO:
https://www.spleis.no/itsb

Fornøyde strandryddere foran “De 7 Søstre” på Helgelandskysten.

Hvordan brukes pengene vi samler inn?

Kostnadene for å drifte 3 team og en flåte på til sammen 9 fartøy er ca. kr. 15 millioner pr. år, eller 1,7 millioner pr. fartøy. Kostnadene er fordelt slik:

KostnadspostKr/kgAndel
Profesjonelt mannskap (skippere og teamledere)8.3034%
Anskaffelse/leie av fartøy til ryddeflåten7.4831%
Avfallsbehandling2.3910%
Teknisk drift av fartøy (drivstoff, vedlikehold, osv.)2.058%
Rydderekvisita (sekker, hansker o.l.)1.125%
Kjøp av tjenester, regnskap, revisjon, juridisk hjelp, m.m.0.623%
Kommunikasjon/markedsføring0.623%
Forpleining, mat og drikke til frivillige0.612%
Reisekostnader for mannskap0.341%
Forsikring0.331%
Corona-karantene0.351%
Andre kostnader/diverse0.211%
Kostnad pr. kilo innsamlet avfall er 24 kroner, og de er fordelt som i denne tabellen.

Normalt lavt lønnsnivå
Lønnsnivået for fast ansatte i vår organisasjon varierer fra 35 000 pr. måned til 60 000 pr. måned. Variasjonene i lønn kommer av ansiennitet, utdannelse, arbeidstid, mengden av reising og graden av ansvar i operasjonen. Lønnet personell består først og fremst av skippere og prosjektledere som jobber ute i felt, men vi har også noen få stillinger til overordnet administrasjon, økonomistyring, personaladministrasjon og kommunikasjon.

Vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.