19/10/2020

Støtt oss i kampen mot plasten

Vi mottar begrenset økonomisk hjelp fra det offentlige og er avhengig av støtte og bidrag fra befolkningen og næringslivet for å opprettholde vår aktivitet. Nedenfor er en oversikt over hvordan du kan gi ditt økonomiske bidrag.

Bruk VIPPS
Søk på “In the same boat” eller bruk VIPPS nr. 513478

Bruk SPLEIS og legg inn et fast månedlig bidrag
https://www.spleis.no/project/175218

Gi via Facebook, et enkelt bidrag
Bruk “Gi et bidrag”-knappen øverst på http://www.facebook.com/inthesameboat.no/

Lag din personlige innsamlingsaksjon for In The Same Boat på Facebook:
http://www.facebook.com/fund/inthesameboat.no

Gjør en overføring til vår bank konto:
1506.05.34427 (DNB)

Start din egen innsamlingsaksjon på SPLEIS.NO:
https://www.spleis.no/itsb