19/10/2020

Støtt oss i kampen mot plasten

Vi mottar ingen økonomisk hjelp fra staten og er avhengig av støtte og bidrag fra befolkningen og næringslivet for å opprettholde vår aktivitet. Nedenfor er en oversikt over hvordan du kan gi ditt økonomiske bidrag.

Bruk VIPPS
Søk på “In the same boat” eller bruk VIPPS nr. 513478

Gi via Facebook, et enkelt bidrag
Bruk “Gi et bidrag”-knappen øverst på http://www.facebook.com/inthesameboat.no/

Lag din personlige innsamlingsaksjon for In The Same Boat på Facebook:
http://www.facebook.com/fund/inthesameboat.no

Gjør en overføring til vår bank konto:
1506.05.34427 (DNB)

Start din egen innsamlingsaksjon på SPLEIS.NO:
https://www.spleis.no/itsb

Gi et bidrag på SPLEIS.NO ved å klikke på knappen nedenfor: