19/10/2020

Vi trenger din hjelp i kampen mot plasten

Siden 2017 har In The Same Boat ryddet mer enn 1500 tonn plastsøppel fra Norges Kyst basert på frivillig innsats. Verdien av dugnadsinnsatsen vår i perioden 2017-2025 vil være på ca. 150 millioner kroner.

De norske statlige tilskuddende har blitt redusert hvert år de siste årene, og det er utfordrende å få dekket kostnadene for arbeidet vi gjør. Derfor er vi er avhengige av din hjelp for å kunne fortsette det viktige arbeidet.

Vår innsats er basert på praktisk arbeid og hver krone som kommer inn betyr mindre plast i havet. På den måten er du sikret at ditt bidrag gir et reelt og direkte positivt bidrag til livet i havet.

Støtt oss med et fast månedlig bidrag
Det aller beste du kan gjøre for oss, er å gi et fast månedlig bidrag, og på den måten være med å sikre vår løpende eksistens. Sett opp ditt månedlige bidrag HER.

Gi engangsbeløp med VIPPS
Søk på “In the same boat” eller bruk VIPPS nr. 513478

Donasjoner med SMS
Engangsbeløp 200 kroner: Send koden “ITSB” til nummer 2003
Månedlig beløp 200 kroner: Send koden “ITSBFAST” til nummer 2003
Stanse månedlig beløp: Send koden “ITSBFAST STOPP” til nummer 2003

Gi engangsbeløp med bankkort
KLIKK HER for å støtte oss med vanlig bank- eller kredittkort.

Er du en bedrift som vil støtte oss?
KLIKK HER for å motta faktura på selvvalgt støttebeløp.

Gi et enkelt bidrag via Facebook
Bruk “Gi et bidrag”-knappen øverst på http://www.facebook.com/inthesameboat.no

Bruk PayPal, enkeltbeløp eller månedlig bidrag
For internasjonale givere eller om du vil legge inn et månedlig trekk, bruk PayPal.
Les hvordan her: PayPal

Lag din personlige innsamlingsaksjon for In The Same Boat på Facebook:
http://www.facebook.com/fund/inthesameboat.no

Gjør en overføring til vår bank konto:
1506.05.34427 (DNB)

Start din egen innsamlingsaksjon på SPLEIS.NO:
https://www.spleis.no/itsb

Fornøyde strandryddere foran “De 7 Søstre” på Helgelandskysten.

Hvordan brukes pengene vi samler inn?

Kostnadene for å drifte 3 team og en flåte på til sammen 9 fartøy er ca. kr. 15 millioner pr. år, eller 1,7 millioner pr. fartøy. Kostnadene er fordelt slik:

KostnadspostKr/kgAndel
Vårt profesjonelle mannskap (administrasjon, skippere og teamledere)8.3034%
Anskaffelse/leie av fartøy til ryddeflåten7.4831%
Avfallsbehandling og logistikk2.3910%
Teknisk drift av fartøy (drivstoff, vedlikehold, osv.)2.058%
Rydderekvisita (sekker, hansker o.l.)1.125%
Kjøp av tjenester, regnskap, revisjon, juridisk hjelp, m.m.0.623%
Kommunikasjon/markedsføring0.623%
Forpleining, mat og drikke til frivillige0.612%
Reisekostnader for mannskap0.341%
Forsikring0.331%
Diverse HMS-tiltak, inkludert tiltak mot covid0.351%
Andre kostnader/diverse0.211%
Kostnad pr. kilo innsamlet avfall er 24 kroner, og de er fordelt som i denne tabellen.
Vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.