15/03/2020

Tiltak ifb. corona pandemi

Praktiske tiltak
(English version)

Allerede i forkant av de strenge reguleringene fra norske myndigheter innførte In The Same Boat og Salt Life AS en rekke tiltak for å redusere risiko for coronasmitte:

– 10 dagers karantene for innreisende mannskap eller 7 dager og negativ test.
– Kansellering av mannskap fra risikoområder
– Omfattende hygienetiltak om bord, opplæring, utstyr og rekvisita
– Redusert aktivitet med grupper
– Omorganisering av fysiske møter til Skype e.l. videokonferanse
– Besøksforbud om bord
– Informasjonstiltak rettet mot alle personer/aktører vi jobber med
– Utvidet egenattest for helse for mannskap, daglig egentest/rapport
– Dialog med lokale myndigheter ang. smitteverntiltak og karantenekrav

Disse tiltakene blir opprettholdt og skjerpet fortløpende ut fra de kravene som blir lansert av regjeringen, FHI og lokale myndigheter. 

Betydning for arbeidet vårt

Våre team er i praksis i «hjemmekarantene» og er svært godt isolert fra omverdenen ombord i seilbåtene våre.

Vi er på et vis «fanget» i situasjonen der det tryggeste for mannskapet er å forbli isolert, at tilreisende mannskap gjennomgår full karantene og at vi ikke tar imot besøk om bord.

Kontakt med omverdenen vil være begrenset til nødvendige innkjøp og henting av varer og proviant.

Det betyr at vi vil fortsette å jobbe med strandrydding og annet relatert arbeid, så lenge det kan gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende kravene fra myndigheter, og kompromissløst i forhold til mannskapets helse og sikkerhet, også med spesielle hensyn i forhold til å unngå risiko for belastning av helsepersonell og øvrig beredskap i samfunnet.