17/09/2017

Fridykking

Fridykking kan i mange tilfeller være en svært effektiv metode for å hente opp søppel og forurensning fra bunnen av havner og andre områder der det er høye forekomster.

Samtidig medfører dykking etter avfall høy risiko, og det krever både høy kunnskap og regulering for å kunne gjennomføres forsvarlig.

Ettersom det ikke finnes offisielle forskrifter eller rutiner for fridykking etter avfall, har vi etablert et prosjekt der vi i løpet av 2018 har som mål å utrede risikofaktorer og utarbeide et forslag om en forskrift for fridykking etter avfall, både for frivillige operasjoner og kommersiell dykking.

Børje Møster fra In the same boat har mange års erfaring med fridykking og har drevet med opplæring og skrevet bøker om temaet tidligere.  Det jobbes for tiden med å etablere dialog med de nødvendige fagmiljøene for å utarbeide forslag til forskrift.