NORCE

“8 ganger mer forsøplet enn gjennomsnittet” er basert på en undersøkelse gjennomført av NORCE på Sotra, og sammenliknet med internasjonalt gjennomsnitt kartlagt med tilsvarende metode.

Salt Lofoten

I en undersøkelse gjort av Salt Lofoten i 2019 på oppdrag fra FHF, kom det frem at over 80% av avfallet i områdene som ble kartlagt på Norges vestkyst og i nordområdene kom fra fiskeri og oppdrett.

Mepex Consult

I en rapport fra Mepex Consult AS kommer det frem at hele 77% av det avfallet som er mulig å identifisere nøyaktig er av norsk opphav. En stor del av dette er avfall fra personlig forbruk. Det kan altså være en større andel avfall fra andre land innen andre kategorier, f. eks. utstyr fra fiskerinæringen.