Mepex Consult

I en rapport fra Mepex Consult AS kommer det frem at hele 77% av det avfallet som er mulig å identifisere nøyaktig er av norsk opphav. En stor del av dette er avfall fra personlig forbruk. Det kan altså være en større andel avfall fra andre land innen andre kategorier, f. eks. utstyr fra fiskerinæringen.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.