17/09/2017

Grønt magasin

In the same boat jobber med å etablere et “Grønt magasin”, som i praksis vil være en nettside der redaksjonelt innhold om miljø og bærekraft samles på ett sted.

En tidlig utgave av magasinet er under utprøving på www.saltlife.no

Her vil vi publisere både egetprodusert innhold, og innhold fra andre aktører som ønsker å nå ut til vårt publikum. Vi vil også referere saker fra andre medier som er relevante, og vi vil lage en oversikt over viktige nettsteder for alle som ønsker å sette seg mer inn i viktige spørsmål om miljø og naturvern.

Vår redaksjonelle profil skal være underholdende og inspirerende tilpasset et ungt publikum, som kanskje ikke har så stor fokus på å lese forskningsrapporter og akademisk informasjon.

Det vil også være rom for innhold som fokuserer på gleden og verdien av natur og hav, uten at alt må være direkte pedagogisk.