08/06/2020

Jobb i In The Same Boat

En spennende og utfordrende jobb på havet
In The Same Boats suksess er avhengig av dyktige skippere og et godt vertskap for de frivillige. Våre skipperes viktigste oppgave er å skape trygghet for dem som er ombord, våre sponsorer og omgivelsene for øvrig.

Å være skipper for In The Same Boat innebærer at man i lange arbeidsperioder jobber og bor på båt sammen med våre langtids frivillige, ofte i utilgjengelige områder langt fra byer og tettsteder.

Dette kan være sjarmerende og spennende langs verdens vakreste kyst, men det er også utfordrende, ettersom man har et stort ansvar for alle ombord, ikke bare når det gjelder sikkerhet på alle plan, men som skipper har man også et overordnet ansvar for trivsel og at alle som er en del av vår organisasjon skal kunne forlate oss med gode minner.

Skipperen er øverste ansvarlige for sitt team, men har i de fleste tilfeller også en assistent eller en assistentskipper, som hjelper til med drift av teamet og daglige gjøremål.

Blant oppgaver og ansvar kan vi nevne:
– Være fører på våre seilbåter og arbeidsbåter
– Planlegge operasjoner for sitt team
– Organisere teamet for daglige oppgaver
– Økonomiansvar for teamet, ukentlig rapportering
– Legge til rette for velferd og trivsel
– Teknisk vedlikehold av fartøy
– Alarminstruks, gjennomføring av øvelser
– Rapportering av ryddeaktivitet, funn
– Myndighetskontakt ifb. pågående aksjoner
– Organisering av produksjon av innhold til sosiale medier
– Delta i strategiprosesser for organisasjonen som helhet

Organisering og planlegging av selve strandryddingen er en kompleks oppgave, der man kombinerer mange verktøy og systemer for å oppnå så høy effektivitet som mulig. Det er mange hensyn å ta, f. eks. til fugl i hekketiden, reguleringer fra myndigheter, relasjon til tredjepart i området, velge sted for depot, bestille containere og henting, osv.

Kompetansekrav og utdanningsprogram for skippere
For skippere som kan forplikte seg for 2 år eller mer, tilbyr vi dekning av nødvendig utdannelse og kurs som eventuelt mangler. For å kunne være skipper på våre fartøy må du ha D5L eller D6, samt sikkerhetskurs for sjfolk (STCW), passasjer og krisehåndtering, VHF/SRC og legeattest for sjøfolk.

Vi er altså på jakt etter personer med mye erfaring med båt, men tidligere fartstid og formell utdannelse er ikke et absolutt krav for å søke – det er dine personlige egenskaper, vilje og evne til å lære, som er avgjørende.

Nye medarbeidere vil få en grundig opplæring og løpende oppfølging når det gjelder det faglige og praktiske i arbeidet. Dette gjelder også vår strandryddemetodikk, som er utviklet over mange år.

Erfaring/bakgrunn som vektlegges hos søkere:
– Praktisk erfaring med fartøy opp til 50 fot
– Erfaring med økonomistyring og prosjektledelse
– Yrkeserfaring innen håndtverk
– Ideelt organisasjonsarbeid
– Erfaring med logistikk og transport

Øvrige vilkår
Lønn for skippere og assistentskippere hos oss starter på kr 42 000 pr. måned og topper på kr 50 000 pr. måned når man har fullt ansvar for et team. Reise, opphold og kost under arbeidsperiodene er dekket av arbeidsgiver.

Lønnsnivået er lavt i forhold til gjennomsnittet for skipperjobber med tilsvarende kompetansekrav, og spesielt når man setter lønn opp mot summen av oppgaver og ansvar.

Men vi er heller ikke på jakt etter et personell som er her for pengenes del, men for sin kjærlighet til havet og glede av å delta i det ideelle arbeidet vi driver.

Selve tilsettelsen vil være i selskapet Salt Life AS, som er eid av bl.a. In The Same Boat, Norges Miljøvernforbund og mer enn 30 andre aksjonærer.

Søknadsprosess
For å kunne søke om jobb som skipper i In The Same Boat, må man først ha vært med på minimum 2 måneders frivillig arbeid hos oss.

Det er flere årsaker til at vi krever 2 måneders frivillighet før søknad vil behandles:
– Vi ser på denne tiden som en prøvetid der vi blir gjensidig kjent
– Frivilligheten vil være et bevis på et idealistisk tankesett og god motivasjon

Personer som med god begrunnelse for hvorfor de etter frivillig periode ønsker å søke om fast jobb, vil få prioritet i våre inntak av frivillige, og vil få plass i et team ledet av en av organisasjonens opprinnelige stiftere.

Om du er interessert, følg videre instruksjoner her:
http://www.inthesameboat.eco/apply/