03/08/2020

Kystrenovasjon

Søppelbåten

In The Same Boat vil som en prøveordning tilby en fullverdig renovasjonstjeneste for boliger og fritidseiendommer i utvalgte områder i Nordland uten veiforbindelse.

Målet er at tjenesten skal fungere på samme måte som “søppelbilen” gjør for de som bor langs vi, og at vi på faste intervall skal plukke opp husholdningsavfallet fra de som er med i prøveordningen.

Bakgrunn

Vi vet at det i kommuner med mange boliger og fritidsboliger uten veiforbindelse kommer inn langt mindre husholdningsavfall pr. innbygger enn gjennomsnittet i landet.

Vi tror ikke dette kommer av at folk som bor ute i skjærgården har et lavere forbruk, men at en del av avfallet blir håndtert på ulovlige måter, for eksempel ved landdeponi, søppelbål eller i noen tilfeller også dumping på havet.

For mange er det både tidkrevende, kostbart og praktisk utfordrende å håndtere avfallet, og vi ønsker derfor å tilby en hentetjeneste som tilsvarer den som gjelder for de som bor langs vei i Norge.

Hvordan fungerer det?

De som ønsker å være med i ordningen kan ta kontakt med oss på telefon 99 00 76 73 eller sende en epost til renovasjon@inthesameboat.no

For hver enkelt husstand eller for et geografisk avgrenset område vil vi gjøre avtale om praktisk gjennomføring, dvs. tidspunkt for henting, hvordan avfallet plasseres og sikres før vi henter det, og andre praktiske forhold.

I enkelte kommuner vil tjenesten være dekket gjennom prosjektmidler eller avfallsgebyret etter avtale med lokalt avfallsselskap, mens tjenesten i enkelte områder vil ha en egenandel, eller “spleis” på kostnaden.

Innsamlet avfall vil bli levert til de kommunale avfallsselskapene, og det stilles de samme krav til sortering og bruk av fargekodede poser som for øvrige innbyggere i de respektive kommunene.