17/09/2017

Mikroplast: FutureLab

Definisjonen av mikroplast er enkelt forklart alle plastbiter som er mindre enn 5 mm.

Frem til nå er det gjort svært begrenset forskning på mikroplast i havene, men vi vet at det slippes ut flere tusen tonn mikroplast i Norge hvert eneste år. Dette kan være for eksempel tilsetning i kosmetikk, tannkrem, eller avrenning fra kunstgressbaner og veinettet.

Større plastobjekt (makroplast) brytes over tiden ned, og blir også til mikroplast.

Denne filmen gir et raskt innblikk i problemstillingen:

Forskning på mikroplast

In the same boat har startet et prosjekt der vi ved hjelp av publikum, dvs. skoler, lag og foreninger, ønsker å gjøre et større volum av mikroplastprøver langs hele den Norske kysten.

Målet er at de som bidrar i eksperimentet skal få en grunnleggende forståelse for problematikken, og dermed bidra til å øke den generelle kunnskapen i hele befolkningen, slik at vi skaper en bevissthet mhp. bruk av plast i hverdagen.

Vi håper også at datamaterialet vi samler kan være til hjelp for forskningsinstitusjoner som jobber med dypere forskning om mikroplast, og vil derfor lage en åpen database for registrering av alle prøver.

Tilgangen på forskningsmateriale angående skader på sjødyr og fugl er fortsatt svært lav.

Metode

Vår metode er basert på at vi tråler etter plast i havoverflaten med en manta-håv. Deretter filtreres prøven slik slik at man sitter igjen med flere glass med forskjellige partikkelstørrelser, som til slutt analyseres med mikroskop.

Høsten 2017 vil metoden utvikles og forenkles, slik at “hvem som helst” med en enkel innføring vil være i stand til å gjøre en plastprøve.

Du kan lese mer om dette prosjektet her: http://www.futurelab.no

A dead young albatross on the Midway Atoll in the Pacific Ocean. You can see more of photographer Chris Jordan’s work on the effects of plastics on seabirds at The Picture Show.

Målet er at vi våren 2018 skal plassere ut flere “mikroplast-lab” ved skoler og båtforeninger langs hele kysten, som båtfolket, skoler og andre organisasjoner kan låne, og gjøre prøver gjennom sommeren og høsten 2018.

Vi vil også reise rundt og gjøre kurs og workshops om prøvetakning.