11/02/2021

Samarbeid med NIVEA

NIVEA fortsetter sitt samarbeid med In The Same Boat, og donerer i år 1 krone for hver solgte enhet av produktene Smooth Caring Body Lotion 250ml og NIVEA Soft Moisturising Cream 200ml for å støtte vårt arbeid med å rydde plastavfall fra norske strender.

På denne måten viser vi sammen med NIVEA hvordan en miljøkostnad, kan bli en naturlig del av verdikjeden.

Alle produkter som er laget av plast eller er emballert i plast utgjør en forsøplingsrisiko, og selv om folk flest i dag har blitt flinke til å ta vare på eget avfall, vil det alltid være noe som havner på avveie i naturen, på grunn av uhell.

Dersom alle merkevarer i dagligvare og detaljhandel i Norge hadde gjort det samme som NIVEA, og deltatt i spleisen, ville et bidrag på 0.06 øre pr. omsatte krone dekket alt behov for opprydding av marint avfall langs hele Norges kyst.

Bærekraft
Vi er opptatt av å påvirke næringslivet til å ta gode valg når det gjelder bærekraft, og vi har hatt en god dialog med NIVEA om deres bærekraftsstrategi.

Ved å peke på positive tiltak kan vi gjøre forbruker bevisst, slik at forbrukers valg bidrar til å trekke produsentene i riktig retning.

Blant gode tiltak fra NIVA vi ønsker å fremheve er:

  • Resirkulerbar og/eller gjenvunnet plast i krukker og emballasje.
  • 100% åpenhet om ingrediensene

Du kan lese mer om bærekraftsstrategi her: NIVEA