11/02/2021

Samarbeid med NIVEA

NIVEA lanserte i februar 2021 produktserien “Naturally Good”.

NIVEA donerer 1 krone for hvert solgte produkt innen Naturally Good kolleksjonen for å støtte vårt arbeid med å rydde plastavfall fra norske strender.

På denne måten viser vi sammen med NIVEA hvordan en miljøkostnad, kan bli en naturlig del av verdikjeden.

Alle produkter som er laget av plast eller er emballert i plast utgjør en forsøplingsrisiko, og selv om folk flest i dag har blitt flinke til å ta vare på eget avfall, vil det alltid være noe som havner på avveie i naturen, på grunn av uhell.

Dersom alle merkevarer i dagligvare og detaljhandel i Norge hadde gjort det samme som NIVEA, og deltatt i spleisen, ville et bidrag på 0.06 øre pr. omsatte krone dekket alt behov for opprydding av marint avfall langs hele Norges kyst.

Bærekraft
Vi er opptatt av å påvirke næringslivet til å ta gode valg når det gjelder bærekraft, og vi har hatt en god dialog med NIVEA om deres bærekraftsstrategi.

Ved å peke på positive tiltak kan vi gjøre forbruker bevisst, slik at forbrukers valg bidrar til å trekke produsentene i riktig retning.

De gode tiltakene fra NIVEA og Naturally Good vi ønsker å fremheve er:

  • Krukker og flasker som brukes til produktene er produsert med resirkulerbar plast.
  • 100% åpenhet om ingrediensene

Du kan lese mer om Naturally Good-serien her: NIVEA