29/07/2020

Vår relasjon til Norges Miljøvernforbund (NMF)

Vi får ofte spørsmål om vår relasjon til Norges Miljøvernforbund (NMF), som er den andre initiativtakeren til samarbeidet “Levende Hav”, sammen med In The Same Boat (ITSB).

Spørsmålene kommer i hovedsak med bakgrunn i NMFs langvarige konflikt med havbruksnæringen.

Levende Hav-samarbeidet består også av en rekke andre aktører, leverandører og kunder, og handler om koordinering av rydding og logistikk for innsamlet avfall, for å kunne fokusere de samlede ressursene der de gjør størst effekt. Samtidig står vi samlet i saker som handler om rammevilkårene for oss som driver med strandrydding i større skala.

Utover dette har vi i ITSB ikke noen relasjon til NMF, og vi ønsker å være tydelige på følgende:

  • ITSBs innsamlede midler og økonomiske ressurser vil ikke under noen omstendighet bli gjort tilgjengelig for NMF eller andre deltakere i Levende Hav.

  • Informasjon og kunnskap vi får tilgang til gjennom vårt samarbeid med oppdrettsnæringen og andre industrier vil ikke under noen omstendighet bli delt med NMF eller andre deltakere i Levende Hav.

Forskjellige ideelle organisasjoner har forskjellige kampsaker og forskjellige metoder for å oppnå sine mål. ITSB har valgt å fokusere på samarbeid og samhandling, dialog og deling av kunnskap for å bygge gjensidig tillit mot industriene og skape positive resultater.

Vi heier derfor på oppdrettsnæringens gode initiativ og tiltak som bidrar til økt miljømessig bærekraft, og tar gjerne en løsningsorientert prat med den enkelte om spesielle utfordringer som vi mener det må tas tak i.

Kampen mot marin forsøpling er en felles sak som skaper samling og engasjement på tvers av politikk, kultur og andre konflikter og forskjeller, og vi er glade for at det er mulig å ta et tak sammen for en god sak, selv om man er uenige om andre ting.

Rolf-Ørjan Høgset
Initiativtaker, In The Same Boat