08/12/2019

Noen påstander og kilder

Norges kystlinje (Øygarden, Sund og Fjell) har 8 ganger høyere forsøpling enn verdensgjennomsnittet.

Kilde: NORCE
https://www.plastforum.no/article/view/641078/mye_plast_langs_norskekysten

Minst 80% av avfallet kommer fra fiskeri og oppdrett.

Kilde: Salt Lofoten AS (mange supplerende kilder i rapporten)
https://salt.nu/wp-content/uploads/2019/10/SALT_1039_HAVPLAST-delrapport-marin-plastfors%C3%B8pling-fra-fiskefla%CC%8Aten.pdf