17/09/2017

Økoturisme og økoevent: FutureCamp

Vår ide innen økoturisme er enkel:  Tenk om turister fra hele verden, kunne komme til Norge for å oppleve vårt fantastiske land, være med på ryddeaksjoner og forskning, og samtidig ta med seg våre holdninger om miljøvern og gjenbruk til sine hjemland!

Eller hva om bedriftens firmatur, kickoff eller teambuilding kan bestå av å dra på sjøen og samle vannprøver, for så å analysere dem i mikroskop og registrere resultatet i en stor database?

Vi jobber med å bygge et nettverk av destinasjoner og eventselskap som ønsker å ta bærekraftig turisme og friluftsaktiviteter ett steg videre, ved å la ryddeaksjoner og folkeforskning inngå i menyen.

Konseptet har arbeidstittel “FutureCamp” og er nærmere beskrevet her: http://www.futurecamp.no

Prosjektet er under utvikling, og vi er blant annet i gang med å lage en film som presenterer konseptet for et internasjonalt marked. Filmen skal lages med gjester fra hele verden, og utlysningen etter gjester vil skje gjennom en “teaser” som spres i sosiale medier.

Strandrydding

Å rydde strender er en enkel og fysisk aktivitet som vi håper vil være spennende for bedrifter som vil gjøre noe annerledes på sitt kickoff.

Mikroplast-lab

I tillegg vil vi tilby en aktivitet bestående av:
– Prøvetaking med neustonhåv, slepes etter båt eller i vannkanten
– Preparering av prøve
– Se på prøve i mikroskop
– Registrere resultat i database

Aktiviteten kan gjennomføres som en konkurranse mellom flere lag, eller som en ren ekspedisjon, der spenningen i selve prosessen er opplevelse nok i seg selv.

Bilde av plastfiber viklet inn i rester av plankton.