17/09/2017

Om oss

Formål

In the same boat er en forening som jobber for å redusere marin forsøpling.

De viktigste virkemidlene i foreningens arbeide er:

  • Helårs ryddeaktivitet langs hele kysten med internasjonalt mannskap
  • Holdningsskapende arbeid og informasjon
  • Medieproduksjon og informasjonsarbeid
  • Kartlegging og bidrag til forskning

Våre ambisjoner er store. I denne filmen forteller vi hvortdan vi kan rydde 20 000 strender i løpet av 5 år:

Denne filmen forklarer selve grunnprinsippene i hvordan vi er organisert:

Organisasjon

In the same boat er en registrert forening.
I styret sitter styreleder Kamilla Solheim og styremedlemmer Rolf-Ørjan Høgset og Trond Strandvoll.

Brønnøysundregistrene:  Orgnr. 919620978
Bankkonto: 1506.05.34427

Både personer og bedrifter kan tegne medlemskap. (Se info på medlemssiden)

Nærhet til havet

In the same boat disponerer flere seilbåter og arbeidsbåter, og jobber med å utvide flåten. Båtene opererer langs hele Norges kyst.

Gjennom 2017 og 2018 har vi sammen med et internasjonalt mannskap av frivillige, seilt langs hele Norges kyst for å rydde strender og drive med informasjonsarbeid om marin forsøpling. Til sammen er det ryddet over 90 kilometer strandlinje og mer enn 100 tonn avfall er levert inn.

Vårt kjernepersonell bor på båt og jobber på båt, og vi har dermed en sterk nærhet og tilstedeværelse på havet.

Siden sommeren 2017 har også seilbåten “Live” vært en del av organisasjonen. “Live” er utstyrt som et flytende TV-studio, og det er produsert mange filmer og videoreportasjer, som har nådd ut til et stort publikum både i Norge og utlandet.  Filmene fokuserer ikke bare på problemene med marin forsøpling, men viser også verdien av et rent hav.

Båtene våre har også labutstyr som mikroskop og en egenutviklet håv, og vi jobber med å utvikle en metode for å mer effektivt kunne kartlegge utbredningen av mikroplast i havet og tilby aktiviteter til skoleverket.  Les mer om dette på www.futurelab.no

Rolf-Ørjan Høgset bak roret på vei inn mot Farsund.

Foreningen In the same boat samarbeider med en rekke bedrifter, lag og foreninger og flere tusen har vært med oss på ryddeaksjoner eller deltatt på andre aktiviteter relatert til havet og marin forsøpling.