17/09/2017

Plastfelle

I samarbeid med aktører innen havbruksnæring og industri, har vi startet utviklingen av en plastfelle som effektivt kan samle opp overflateplast, store og små objekter, i nærheten av områder med stor forekomst, enten ut fra havstrømmer eller utslippssteder.

For mer informasjon, ta kontakt med Børje Møster.