18/03/2022

Presentasjon – In The Same Boat

Se filmen for en rask og effektiv innføring om In The Same Boats virksomhet. (3:22 minutter)

In The Same Boat (ITSB) er en ideell organisasjon med 100% fokus på å redusere marin forsøpling.

Tall og fakta

  • In The Same Boat (ITSB) ble etablert i 2017 som en ideell forening
  • Vårt formål er å bekjempe marin forsøpling
  • Siden 2017 har ITSB ryddet mer enn 1250 tonn strandsøppel i området Oslo til Kirkenes
  • I dag har ITSB en teknisk kapasitet til å førstegangs- og vedlikeholdsrydde 50% av Norges ytre kyst
  • ITSBs primære satsningsområde er Nord-Norge, men vi har også gjort store prosjekt på Vestlandet

Kort oppsummet leverer vi:

  • Rekruttering og formidling av frivillig personell innen strandrydding
  • Profesjonell strandrydding basert på langtids frivillighet
  • Logistikk og teknisk fasilitering av strandrydding og håndtering av innsamlet av marin forsøpling
  • Mobilisering og fasilitering av lokal frivillighet, ryddeaksjoner med lokalbefolkningen
  • Holdningsskapende kommunikasjon knyttet til marin forspøling

Profesjonell fasilitering av frivillighet

Vårt viktigste verktøy, som skaper de største målbare resultatene innen reduksjon av plastforsøpling langs Norges kyst, er profesjonell fasilitering av frivillighet.

Her kombinerer vi profesjonelle metoder og moderne teknologi med langtids frivillig arbeidskraft, som i sin forlengelse også bidrar til mobilisering tilrettelegging for den lokale frivilligheten og dugnadsånden, gjerne i tett samarbeid med lokalt næringsliv og kommunene.

Metodikken i praksis

Profesjonelle skippere, teamledere og langtidsfrivillig mannskap reiser langs kysten i flyttbare baser, der man bor i seilbåter og utfører logsitikk og strandrydding med spesialtilpassede landgangsfartøy.

Gjennom å ha svært stor mobilitet og fleksibilitet for hvor man legger basene, kan man ligge så nært opp mot og ofte inn i de forsøplede områdene det ryddes i, at man får svært kort reisevei fra base til der man rydder fra dag til dag. Dette gir mange effektive timer til selve ryddingen fra dag til dag, lave kostnader pr. kilometer ryddet eller kilo innsamlet – og ikke minst – lave utslipp og CO2-vennlig drift.

Til venstre oversikt over områder der vi ønsker å være representert, til høyre eksempel på hvordan vi dekker hele kystlinjen baset på sektorer på 10 nautiske mils radius.

Mobiliteten i kombinasjon med de tekniske arbeidsverktøyene, bruk av innovativ teknologi, god HMS og grundig opplæring av personell innen ryddemetodikk, gjør oss kostnadseffektive, og det dugnadsbaserte bidraget drar med seg engasjement og støtte fra lokalsamfunnene langs kysten – noe som gir både direkte og indirekte verdiskapning. De langtids frivillige som har vært med vil for alltid være ambassadører for et rent hav og Norges vakre og fruktbare kyst.

Noen av våre fartøy ved Gardsøy havn, på Vega i Nordland.

Tilpassede fartøy gir tilgang i utilgjengelige områder

ITSB disponerer 9 spesialtilpassede fartøy gjennom sitt rederiselskap Salt Life AS, der mer enn 30 investorer har bidratt og ITSB selv er eier. Les mer om fartøyene her: www.inthesameboat.eco/ourboats

Fartøyene er 100% dedikert til ITSB og strandrydding, og har ingen andre oppdrag. Les mer om dette her.

Vi samarbeider også med lokale aktører som supplerer med tekniske tjenester og logistikk ved behov.

Kostnadseffektiv rydding

Kombinasjonen av profesjonelle verktøy, mobilitet og frivillighet gir svært høy effektivitet.

ITSB kan over tid rydde strender til en kostnad av 3.500-5.000 kroner pr. km. De langtids frivillige har svært høy motivasjon, og leverer gode statistikker. Det er ikke uvanlig at frivillige over tid rydder over 30 kilo/time i områder med moderat eller store mengder forsøpling, og strekninger på rundt 300 meter pr. time i snitt over tid.

Vi byr på dugnad for 150 millioner

Verdien av vår dugnadsinnsats kan beregnes til 150 millioner kroner i løpet av perioden fra 2017-2025.

Vårt langtids frivillige mannskap består i stor grad av ungdom som kommer til Norge fra hele verden, for egen regning, for å hjelpe oss med å rydde på dugnad, og tusenvis av unge voksne fra hele verden søker for å være med. Den siste tiden har interessen også økt kraftig fra norske søkere.

I tillegg støtter vi opp om den lokale frivilligheten, både ved å hjelpe til med å hente inn forsøpling som er ryddet av lokale entusiaster, lokale lag og foreninger, og ikke minst skoler, og ved å mobilisere ryddeaksjoner og ta med lokalbefolkningen ut i skjærgården.

Spørsmål og svar

1. Hva skjer med avfallet vi samler inn?
En stor del av avfallet vi samler inn vil bli levert via Ogoori til materialgjenvinning, men spesialavfall og usortert rest vil leveres til lokale interkommunale renovasjonsselskap, der det går inn i den ordinære oppstrøms avfallsbehandlingen.

2. Jobber vi med andre ting en strandrydding og tiltak mot marin forsøpling?
Nei, vi er 100% dedikert arbeidet med å redde havet for marin forsøpling og vi garanterer at våre midler og ressurser ikke brukes til noe annet.

3. Er vi politisk engasjert?
Nei, vi er 100% politisk uavhengige – MEN vi prøver å påvirke politikere og næringsliv til å lage gode systemer for å håndtere avfall, for å redusere forsøplingen av havene våre.

4. Hvordan jobber vi med næringslivet?
Vi har en positiv og konstruktiv dialog med næringslivet og jobber for å hjelpe bedrifter med å løse sine utfordringer med forsøpling. Næringslivet bidrar også med viktig økonomisk støtte til det vi driver med.

Se liste over de so har støttet oss: http://www.inthesameboat.eco/contributors

4. Er det noen som tjener penger på arbeidet vårt?
I utgangspunktet ikke – Hele vår struktur drives “non profit”, dvs. at det ikke er noen som tar ut gevinst av de midlene vi disponerer – alle midlene våre går til formålet, og vi gjør alt vi kan for å holde nede kostnadene og rydde mest mulig pr. krone vi har i finansiering.

Men – vi genererer selvsagt omsetning og med tilhørende gevinst for våre leverandører og samfunnet rundt oss, og bidrar i så måte også til økonomisk vekst langs kysten.

Bli kjent med og la deg inspirerere av våre frivillige

La deg inspirere av nyttårsfilmen vår fra 2021, bli kjent med noen av våre frivillige og få et dypere innblikk i hvordan vi effektivt holder store deler av Norges kyst fri for plastsøppel.