19/07/2022

Public documents

Here are some reports and other public documents we have created. The content is in Norwegian, and we recommend using Google Translator if you don’t read Norwegian.

Rapport for arbeidet som ble gjort i 2019
I 2019 begynte vi virkelig å få fart på ryddingen, men likevel uten de tekniske hjelpemidlene vi har i dag. Rapporten er et interessant tilbakeblikk, som viser hvordan vi har utviklet oss raskt gjennom de siste årene.

Rapport 2019

Vår manual for strandrydding
Siden 2017 har vi jobbet med å lage en fullstendig manual for strandrydding. Dette er et løpende arbeid, da det hele tiden kommer til ny kunnskap og erfaring. Den opplastede versjonen her er fra februar 2020. For en helt fersk versjon, ta kontakt. Manualen vår ble også overlevert til MARFO, som har laget den offisielle norske manualen for strandrydding.

Manual for strandryddig