28/01/2019

Q&A – Rykter om In The Same Boat

Foreningen In The Same Boat (ITSB) har vært utsatt for en omfattende spredning av rykter og påstander.  Store og etablerte organisasjoner har bidratt til å spre disse ryktene, uten å sjekke hva som er den egentlige sannheten.

Intetanende medlemmer av ITSB har blitt bortvist fra ryddeaksjoner og aktiviteter med andre organisasjoner,  mange dører har blitt stengt, og vi har blitt boikottet fra aktiviteter ved at andre organisasjoner har nektet å delta/bidra, hvis også ITSB skulle være involvert.

Vi har derfor opprettet en Q&A som tar for seg de mest omtalte ryktene og samtidig den ærlige sannheten!

En overgriper jobber i ITSB = FEIL

Fakta:  Vi mottok i juni 2018 et varsel. Varselet ble tatt på høyeste alvor og vedkommende varselet gjaldt trakk seg umiddelbart fra alle verv og oppgaver.

Forholdet som ble varslet skjedde før ITSB ble etablert og det forelå ingen dom på det tidspunktet vedkommende trakk seg fra foreningen.

Vi kjenner ikke til at det skal ha skjedd noen form for overgrep under aktiviteter med ITSB, og har ellers svært strenge rutiner og trivselsregler for å sikre tryggheten til vårt frivillige mannskap.

ITSB jukser med rapporteringen til Ryddeportalen = FEIL

Fakta: En av personene som har lagt inn rapporter i ryddeportalen, har ikke skjønt hvordan enorme antall med f. eks. isoporbiter eller oppbrutte tau og pakkebånd skal telles, og har i noen tilfeller lagt inn svært høye antall for å påpeke at det var alt for mange til å kunne telles nøyaktig.

Denne praksisen ble etterhvert oppdaget og korrigert.

Innrapportert vekt på aksjonene skal ha små avvik. Når det ikke er veid nøyaktig eller brukt tall fra avfallsselskapene som har tatt imot, er det beregnet en vekt på 10 kg. pr. ryddesekk levert avfall.

Siden sommeren 2018 har ITSB gjort nøyaktig telling og veiing med REK-metoden (fra Salt Lofoten) på de aller fleste ryddeaksjoner. Dette gir ikke bare et helt nøyaktig antall objekt, men også vektfordeling på de forskjellige fraksjonene.

ITSB har rapportert rydding på strender de ikke har vært = FEIL

Fakta: Dette ryktet oppstod etter at en større og veletablert aktør i Oslofjorden rapporterte at ITSB hadde registrert et område som ryddet i Ryddeportalen, men det lå fortsatt igjen avfall på den aktuelle stranden.

ITSB har vært på flere aksjoner på det aktuelle området, som er dokumentert både med film og bilder, og selvsagt i ryddeportalen, men området har fortsatt mer søppel! Alle skal få!

Området var ryddet av andre før vi kom, og har sikkert hatt besøk i ettertid også på grunn av sin gode tilgjengelighet, og det faktum at det er stort tilsig av nytt søppel,  både fra vann og land. Vi snakker om et populært utfartsområde midt i indre Oslofjord.

ITSB oppgir for høye publikumstall for sosiale og redaksjonelle medier = FEIL

Tallene ITSB opererer med for rekkevidde og antall avspillinger av filmer i sosiale medier er tatt direkte fra Facebook og YouTubes statistikkverktøy, og gjelder samtlige kanaler der foreningens innhold har blitt publisert og distribuert.  Når det gjelder redaksjonelle oppslag, er statistikkene hentet fra M-brains overvåkningsverktøy, som vi abonnerer på og bruker aktivt, også for å få oversikt over pressedekningen av de andre aktørene som jobber med marin forsøpling.

Detaljerte rapporter kan utleveres på forespørsel.

Finnes det flere rykter eller spørsmål?

Dersom du har et tips om flere rykter, eller andre spørsmål som bør være med i denne oversikten, så send en mail til varsel@inthesameboat.no