06/01/2023

Salt Life AS – Operativ enhet for In The Same Boat

For å gjøre det mulig å drive i henhold til norsk lovverk for sjøfart og å finansiere en flåte med arbeidsbåter til strandrydding, har In The Same Boat vært nødt til å organisere den tekniske driften av sine operasjoner i et aksjeselskap med egenkapital (sikkerhet for lån), et profesjonelt styre, samt administrasjon og øvrig ansatt personell.

Dette er løst gjennom selskapet Salt Life AS (orgnr. 911 678 012), som er 100% dedikert In The Same Boat, og drives non-profit med en transparent økonomi. Selskapets mer enn 30 aksjonærer, deriblant In The Same Boat selv, tar ikke ut utbytte, og selskapet drives for kostnadsdekning via den finansiering og de oppdrag som skaffes i regi av In The Same Boat.

Postadressen til Salt Life AS er Havnegata 4, 8800 Sandnessjøen

Fakturering av tjenester til In The Same Boat

For leverandører til In The Same Boats operasjoner betyr dette at alle faktura må utstedes til Salt Life AS (orgnr. 911 678 012 mva), aller helst som EHF. På denne måten samles alle kostnader i ett og samme regnskap, dvs. mer oversiktlig for revisor og alle andre som ønsker innsyn.