16/03/2022

Traksat.net

INNHOLD
1. Første gang man åpner Traksat.net
2. Søk ut aktive trackere og styre operasjonen “live”
3. Søk ut hvor det er depot eller sekker i terrenget
4. History, søke-vinduet
5. Søke ut fullstendige spor for en dag
6. Endre navn for trackere

1. Første gang man åpner traksat.net

1: Velge basekart
For mest effektiv bruk av traksat.net i forbindelse med strandrydding, der man jobber med strandryddere i terreng, bruker man flyfot. Dette finner man under den lille røde pila øverst til venstre i kartet, der man får opp en dropdown meny med de forskjellige kartene – “Base Layer”. (Fig 1)

Nederst i “Base Layer” menyen kan du også slå av de tre Overlayene, som er tekst med informasjon om kart-rettigheter som legger seg over kartene og tar plass.

Kartet “World Imagery” er flyfoto som gir oss god kontroll over terrenget og anbefales valgt.
Lukk “Base Layer”-menyen når man har gjort valgene.

FIg 1 – Velg kartbakgrunn (Base Layer)

2: Vise navn på mannskapene
Deretter må man velge “Show labels” under “Map”-menyen over kartet, slik at trackerene vises i kartet med NAVNET på hver strandrydder. Dette er avgjørende, når man skal vite hvem som er hvor, og ha kontakt med det forskjellige over radio. (Fig 2)

Fig 2 – Vis navn på rydder (Show labels)

2. Søk ut aktive trackere og styr operasjonen “live”

For å se kun aktive trackere, dvs. de som er påslått kan man under “Filter age (hours)” sette f. eks. faktoren 12, så ser man kun de som har vært påslått for eksempel de siste 12 timene. Det er viktig å sette et antall timer som er FØR dagens aksjon startet, slik at man har med alle trackere som har vært i bruk siden aksjonen startet. Noen kan ha vært i bruk, men blitt slått av eller gått tom for batteri. Dataene ligger likevel inne i systemet, så lenge trackerne har hatt mobildekning. (Fig 3)

Nå er man i det oppsettet man bruker når man er ute og jobber, og man vil se alle bevegelser underveis.

Fig 3 – Vis aktive trackere (Filter age (hours))

3. Søk ut hvor det er depot eller sekker i terrenget

Denne funksjonen brukes både under live styring av operasjon, f.eks. når man skal plukke opp ryddesekker eller depot, og kvalitetssikre at man har fått med seg alt, men man bruker den også når man etter endt operasjon skal søke ut resultatene fra dagens arbeid.

Til høyre for navnet på ditt team er det en drop down meny (liten sort trekant) der du får opp valget “History”.

VIKTIG: FØR du velger “History” passer du på at området du jobber i eller har jobbet i er innenfor skjermbildet som vises på skjermen din. Dersom dette utsnittet er for stort risikerer du å se andre teams aktivitet, og om det er for lite risikerer du at du ikke vil få ut all aktivitet fra ditt eget team. (Fig 4)

MERK: Noen ganger samler man ryddesekkene i større depot, dersom det er få steder det er mulig å komme inn med båt, og da brukes “depot”-knappen og funksjonen i trackerne.

Dersom man derimot kan komme til langs hele strandlinjen, er det mer fordelaktig at ryddemannskapet setter sekkene rett ned der de ble fylt, og kun registrerer full sekk på tracker. Da vil man søke ut sekker når man etter operasjonen går langs strandlinjen med båt og plukker opp enkeltsekker.

Fig 4 – Søk ut “History” for teamet ditt og finn depot og sekker i terrenget.

4. History, søke-vinduet

I History-vinduet, som åpner seg når du velger “History”, må du gjøre følgende valg:

1: Velge dato
Klikke på “Today” dersom du er ute og jobber og skal se live data, eller velge den dagen du ønsker å søke ut historikk for i feltene “Start Date” og “End date”. IKKE klikk på (specify time).

2: Begrense søk til kartvinduet ditt
Marker checkboxen “Limit search area to” og velg “Current map view” i dropdown-boksen

3. Begrens til objekttypen du vil søke ut
Marker checkboxen “Limit search events to” og velg den objekttypen du ønsker å vise.
Event-typene er:
– Button press 1 = SOS
– Button press 2 = Full bag
– Button press 3 = Depot

4. Klikk “Search” nederst i vinduet
Du vil nå se det antallet objekter som er funnet.
Om du f. eks. bare vil telle antall sekker raskt, kan du søke ut Button Press 2, og antallet vil vises når du klikker på search, som i bildet under: (Fig 5)

Det er dette tallet du bruker til registreringen i “Rent Hav” og tanken er at man klikker “Full Bag” altså “Button 2”, som i praksis er den venstre knappen på trackeren (svar telefon-symbol), hver gang man har ryddet 10 kg eller en ryddesekk. Da vil antall kilo samlet inn i løpet av dagen være tallet du får ut her, ganger med 10 kg, dvs. at resultatet i Fig 5 vil være 15 x 10 = 150 kilo.

Fig 5 – Søke ut objekttyper.

5. Vis resultatet i kart – Retrieve
Dersom du nå klikker på “Retrieve”- knappen, vil du få opp et kart som viser resultatet grafisk.
Med liten skjerm kan det være en fordel å velge “Map only” under “Display”, og du kan også her velge basekart for visningen. Dette gjør du normalt bare første gang du bruker systemet og “World imagery” anbefales. (Fig 6)

Fig 6 – Vis søkeresultatet i kart.

5. Søke ut fullstendige spor for en dag

For å dokumentere nøyaktig hvor mannskapet har jobbet i strandsonen kan du søke ut alle bevegelser.
Dette gjør du ved å IKKE klikke på “Limit search events to” slik som i bildet under: (Fig 7)

Fig 7 – Søk ut sporene etter mannskapet

Når du klikker på “Search”-knappen vil du få opp et resultat med et høyt antall “records found”, og om tallet blir for høyt vil du få en feilmelding. (Fig 8)

For å løse dette kan du redusere kartutsnittet ditt, slik at du reduserer antall punkter i tilkjøring til ryddingen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å vise all aktivitet, kan det være at du må dele opp området i mindre seksjoner.

Fig 8 – Det kan bli mange records (grense på 5000)

Bildet du får opp ved å klikke på “Retrieve” vil du nå ha en kartvisning av alle bevegelser for alle ryddere, og en god dokumentasjon for hvor du har ryddet. (Fig 9)

Fig 9 – Vis sporene i kart

6. Endre navn på trackere

Når man bytter mannskap er det viktig å legge inn riktig person-navn på hvem som har trackerene, slik at man skjønner lett hvem som er hvem, spesielt når man jobber med kartene “live” ute i felt.

Dette gjør man på følgende måte:
1: Velg den sorte pila (dropdwon-menyen) på trackeren du skal endre navn på og menyvalg “Config”
Fig. 10

Fig 10

2: Finn feltet “Asset Description” – VIKTIG: BEHOLD NR
Legg til navnet på personen som skal bruke trackeren i feltet “Asset Description”.
VIKTIG: ALLTID behold nummeret på trackeren fremst, i tilfellet på illustrasjonen tracker nr. 03, da dette er det eneste nummeret vi har som refererer til nummeret som er påtegnet selve trackeren.

Fig.11 – Vinduet “Asset Config”.

3: Klikk på “Update Asset”
Når du har lagt inn navnet må du scrolle et godt stykke nedover i vinduet og finne “Update Asset”-knappen.
Klikk denne en gang og VENT til du ser at vinduet oppfrisker seg. Dette kan ta 5-10 sekunder.
Nå overføres det nye navnet til serveren som styrer trackerene, og så ut til selve trackeren.
Nå kan du lukke vinduet “Asset Config”.
VIKTIG: Det er en stor fordel om trackeren er påslått og på nett når du gjør denne operasjonen, ettersom eventuelle feilmeldinger da vil komme med en gang, med mulighet for å korrigere før du er i felt.

Fig 12 – Husk å klikke på “Updatet Asset” og gi systemet tid til å sende dataene før du lukker vinduet.