03/03/2022

Vilkår for bidrag til In The Same Boat

For å være sikker på at begge parters forventninger til hverandre blir oppfylt så godt som mulig, har vi laget noen enkle vilkår for hva det innebærer å være bidragsyter til In The Same Boat.

Et bidrag er en såkalt «donasjon uten motytelse». Det vil si at man bidrar med penger gjennom en donasjon, uten at man får levert et produkt eller tjeneste i retur. Når man bidrar med en donasjon aksepterer man disse vilkårene. En donasjon er ikke å anse som en avtaleinngåelse, ettersom det ikke leveres et produkt eller tjeneste, men vi forplikter oss likevel til å oppfylle formålet med donasjonen, dvs. å rydde så mye plast som mulig fra havet.

Partene

Mottaker av det økonomiske bidraget er In The Same Boat, Havnegata 11, 8800 Sandnessjøen, post@inthesameboat.no, orgnr. 919620978, og betegnes i det følgende som mottakeren. Bidragsyteren er den privatpersonen, næringsaktøren eller organisasjonen som gir bidraget.

Størelse på bidrag

Den oppgitte og selvvalgte størrelsen på bidraget er den totale summen giver skal betale. Denne summen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som bidragsmottaker måtte ha for å kunne motta bidraget, som bidragsmottaker ikke har informert om, skal ikke bæres av giveren.

Levering

En donasjon skjer uten motytelse, det vil si at det leveres ingen produkt eller tjeneste som følger av en donasjon. Givere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Angrerett og oppsigelse av løpende bidrag

Ved donasjoner gjelder ingen angrerett men løpende bidrag kan stanses når som helst, da det ikke er noen binding.

Oppsigelse av løpende bidrag må skje senest 5 virkedager før avtalt dato for trekk, og kan skje gjennom å sende epost til bidrag@inthesameboat.no eller ved å fylle ut skjema på http://www.inthesameboat.eco/stansbidrag

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er mottaker. Med mindre giver samtykker til noe annet, kan mottaker, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Giverens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at giver skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til mottaker innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan giveren ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.